אני רוצה לבדוק מה קורה אם אני כותב בצורה פשוטה,

אולי אפילו טקסט שמתייחס לשמלות או לגרביים. האם זה מתרגם כמו שצריך?

הרם זה מייצר עמודים נוספים?